பிறந்தவர் அனைவரும் பந்தம் -இந்த பிரபஞ்சம் அனைவர்க்கும் சொந்தம்

திங்கள், 7 மார்ச், 2011

கவிதை

விழித்துக் கொண்டிருக்கும்
போதெல்லாம்
படித்துக் கொண்டிரு.....

1 கருத்து:

நீங்கள் எங்களை ஆவதாக பார்த்த வருகைக்கு நன்றி